Sisältöön »
 

OLEMME
yrityksiä varten!

OLEMME
yrityksiä varten!

 
Liiketoiminnan kehittäminen

Päättyneet hankkeet

 

Forssan seudun matkailun digiloikka

Yhteyshenkilö
Paula Vigilant
Alkanut
1.8.2021
Päättyy
31.12.2023
Hallinnoija
Forssan Yrityskehitys Oy

Keskeinen sisältö

Hankkeessa parannetaan Forssan seudun matkailupalvelujen digitaalista näkyvyyttä ja saavutettavuutta  Visit Forssaregionin sosiaalisen median kanavien, hakukoneoptimoinnin ja Googletyökalujen haltuunotolla. Samalla kehitetään matkailun seudullisia nettisivuja ja selvitetään  Visit Finlandin DataHub -tuotetietokannan käyttöönoton mahdollisuus.  Blogiyhteistyötä.

Matkailuyritysten myyntiä kehitetään ja tuetaan järjestämällä yrityksille  digitaalisuutta tukevia valmennustilaisuuksia  ja yrityskohtaista sparrausta.  Sparrauksissa keskitytään mm. yritysten oman  digipresenssin parantamiseen, DataHub tuotetietokannan mahdollisuuksiin ja Doerz- verkkokauppa-alustan tuotteistukseen. Hankkeessa pyritään edistämään paikallisten matkanjärjestäjien ja matkailuyrittäjien välisen sisäisen, myyntitavoitteellisen toimintatakulttuuriin syntymistä.

Hankkeessa kehitetään vastuullista matkailua järjeställä yrityksille valmennuksia ja luentoja vastuullisesta matkailusta ja Visit Finlandin Sustainable Travel –vastuullisuuspolusta. Vastuullisuus huomioidaan myös seudun matkailuviestinnässä ja sen käyttöä edistetään myös kuntaviestinnässä.

Hankkeen tavoitteena on 

 • Forssan seudun matkailupalvelujen digitaalisen löydettävyyden ja näkyvyyden edistäminen 
 •   Yritysten myynnin kehittäminen ja tukeminen 
 •   Vastuullisen matkailun kehittäminen 

Hanke on Hämeen liiton rahoittama; Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)

 


Seutukaupunkien alueella tunnistettujen kiertotalousklusterien rakentaminen ja kiihdyttäminen

Yhteyshenkilö
Satu Nurmi
Alkanut
1.10.2021
Päättyy
30.9.2023
Hallinnoija
Paimion kaupunki

Keskeinen sisältö

Seutukaupungeissa on tiedossa monta kehittyvää kiertotalousklusteria.  Hankkeessa näkökulmana kehittämiseen on kierrätyksestä kiertotalouteen. Haluamme jakaa seutukaupunkien alueille ymmärrystä siitä, että varsinainen kiertotalous alkaa siitä mihin kierrätys päättyy. Vasta uudet kierrätysmateriaaleja hyödyntävät tuotteet ja palvelut lunastavat kiertotalouden tavoitteen. Verkoston työkalujen kehitysteemoina ovat mm. ”tuote palveluna”, erilaiset panttijärjestelmät, jakamis- ja alustatalous, virtuaalisuus, uudet vaihtoehtoiset materiaalit, vastuullisuusbrändi työkaluna, materiaalien seurattavuus, alueelliset laboratoriot, tuotteiden kemiallinen-, hiili- ja vesijalanjälki yms. 

Hankkeen tavoitteena on 

Seutukaupunkien alueilla on useita eri kehitysvaiheissa olevia kansallisesti ja kansainvälisestikin merkittäviä kiertotalouden klustereita. Tavoitteena on yhteistyössä yritysten kanssa tunnistaa uusia ekosysteemien arvoketjuihin liittyviä mahdollisuuksia, ratkaista klustereiden kiihdyttämisen esteitä ja tunnistaa kehittymisen kannalta kriittisiä menestystekijöitä.

Käytännön työskentelyn aikana on tavoitteena kehittää seutukaupunkien verkostolle konkreettisia työkaluja, joiden avulla voidaan käynnistää ja tukea Seutukaupunkien alueille kiertotalousklustereiden markkinaehtoista kehittymistä. Tavoitteena on myös entisestään nopeuttaa ja helpottaa hyvien käytäntöjen sekä innovaatioiden siirtymistä alueiden välillä Suomessa. Toimivan kansallisen seutukaupunkiverkoston ansiosta, seutukaupungit ovat tärkeässä uuden tiedon välittäjän roolissa omissa maakunnissaan. Suomen tavoitellessa regeneratiivisessa kiertotalouden tuotekehityksessä merkittävää asemaa kansainvälisesti, on tärkeää, että keskuskaupunkien lisäksi on maanlaajuinen aktiivinen seutukaupunkiverkosto työskentelemässä tavoitteen puolesta.

Tavoitteena on myös suojella Seutukaupungeissa sijaitsevia yrityksiä ja niiden liiketoimintaa, tuomalla niille täsmällistä tietoa kestävän kehityksen tavoitteen mukanaan tuomasta regulaation muutoksesta. Koko Suomen pitämiseksi elinvoimaisena on tärkeää, että myös niillä alueilla, joilla ei suuria kunnallisia kehitysyhtiöitä on mahdollista päästä helposti ja joustavasti ajankohtaisen tiedon äärelle.

Tavoitteena on toimia siemenenä, joka avaa koko seutukaupunkiverkoston ja sen laajan yhteistyöverkoston kiertotalouden mahdollisuuksille.

Hanke on Varsinais-Suomen liiton rahoittama; Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)

Tallenteita

1. Työpaja

 Ensimmäinen työpajatyöskentely tarjosi näkökulmia seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten vihreä siirtymä vääjäämättä vaikuttaa jokaiseen valmistavan teollisuuden alalla toimivaan yritykseen?
 • Mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia siirtymä kohti kestävämpiä toimintapoja tuo tullessaan?
 • Minkälaisia ovat alueen yritysedustajien omat kokemukset ja tarpeet liittyen vihreään siirtymään ja päästövähennystoimenpiteisiin?

Tilaisuuden ohjelmasta vastasi FCG Finnish Consulting Group Oy.

Vihreän siirtymän mahdollisuudet valmistavalle teollisuudelle


Työpaja 2: Konkretiaa hiilijalanjäljen laskentaan

 Toisessa työpajassa syvennyttiin osallistujayritysten tärkeäksi nostamiin hiilijalanjäljen laskennan teemoihin. Yritykset saivat vastauksia laskennan rajausta, tarvittavien tietojen keruuta sekä laskennan työkaluja koskeviin kysymyksiin. 

Lisäksi keskusteltiin hiilijalanjäljen raportoinnista sekä toimenpiteiden näkyväksi tekemisestä. 

Hiilijalanjäljen laskenta


Työpaja 3: Vihreän siirtymän vaikutukset,  liiketoimintamahdollisuudet, mahdollisuudet ja lähtökohdat

 Viimeisessä työpajassa määriteltiin yhteisesti työpajasarjan keskeiset tulokset ja koottiin yhteen käsitys hiiliviisaustyön kokonaisuudesta ja tärkeimmistä painopisteistä. Työpajassa kuultiin puheenvuoro keinoista toteuttaa yrityksen systemaattisesta hiiliviisaustyöstä, vastuullisesta viestinnästä sekä rahoitusmahdollisuuksista.

 Forssan Yrityskehityksellä on käytössään hiilijalan jäljen tarkasteluun soveltuva laskuri, jolla saat energia taseen hahmottamiseen ja yleiseen ja alueelliseen investoinnin perusteluun soveltuvaa tietoa. Varaa aika laskentaan Yrityskehittäjiltämme Yhteystiedot | Forssan Yrityskehitys Oy (fyk.fi)

 Yrityskohtaiseen ja yrityksen tuotekohtaiseen laskentaan esimerkkivälinetiä päästölähteiden tunnistamiseen löydät 2. työpajan materiaalista. 

  • Yritys voi laskea hiilijalanjäljen itse maksuttomia tai maksullisia laskentatyökaluja hyödyntäen

• Alalla toimii lukuisia konsulttityrityksiä, jotka ovat enemmän tai vähemmän erikoistuneet päästölaskentaan

• Myös opiskelijat tekevät opinnäytetyönä laadukasta hiilijalanjäljen laskentaa

• Yrityksen hiilijalanjälki on mahdollista laskea myös osana hanketta (mahdollisena tekijänä tai laskennan

tukijana hankeorganisaatio, konsulttiyritys, oppilaitos tai tutkimuslaitos)

Syventyminen yritysten hiili-viisaustyöhön

Viherpesu ja vastuullinen viestintä

Rahoitus-mahdollisuuksia

Weckman Steel esimerkki


 

Bio- ja kiertotalouden mahdollisuudet energiataseen näkökulmasta

Yhteyshenkilö
Hannu-Heikki Saarinen
Alkanut
1.9.2022
Päättyy
31.8.2023
Hallinnoija
Forssan Yrityskehitys Oy

Hankenumero A78787

Keskeinen sisältö

Aluetalouden osalta energiaratkaisujen merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa. Energian kulutus ja sen tuottaminen kestävästi vaikuttavat yritysten hiilijalanjälkeen, mikä puolestaan on merkittävä kilpailutekijä jatkossa. Hankkeessa toteutetaan selvitys seudun nykytilasta energiantuotannon osalta sekä yritysten mahdollisuudet kehittää toimintaansa energiataseen suhteen. Aluetaloudelle merkittävämpi paikallisen energian käyttö näkyy positiivisena sekä riskittömämpänä. Yritykset saavat kilpailukykyä kasvavien ympäristövaatimusten täyttämisestä.

Forssan seudun energiaselvitys

Hanke on Euroopan Unionin rahoittama. 

Technical Visits Häme

Yhteyshenkilö
Mari Noromies-Wahl
Alkanut
1.8.2020
Päättyy
28.2.2023
Hallinnoija
Forssan Yrityskehitys Oy

Hankenumero A76198

Keskeinen sisältö

Hankkeessa tuotteistetaan hämäläistä osaamista ja asiantuntijuutta kansainvälisille vieraille. Maakunnan PK-yrityksiä autetaan muotoilemaan omaa osaamistaan ja tekemistään kiinnostaviksi vientituotteiksi joihin pääsee tutustumaan ohjatusti, houkuttelevan ohjelmantarjonnan avulla.

Hankkeen tavoitteena on 

 • lisätä yritysten kasvua, uudistumista sekä verkostoitumista uusien Technical visits tuotteiden kehittämisen avulla.
 • tukea pk-yrityksen kansainvälistymistä ja tuotteistaa yritysten asiantuntijaosaaminen myytäviksi vierailutuotteiksi kansainvälisille asiakkaille.
 • koostaa Kanta-Hämeen yritysten Technical visits tuotteet manuaaliksi, jota voidaan esitellä kansainvälisille matkanjärjestäjille.
 • luoda uusi toimintamallin yritysten ja julkisten asiantuntijoiden yhteistyölle, jolla lisätään alueen kiinnostavuutta asiantuntijavierailijoiden silmissä.
 • testata tuotteita kansainvälisten asiakkaiden avulla.
 • saada tuotteet myyntiin kansainvälisesti.

Tallenteita:

9.11. 2021 järjestetty Kick Off- / infotilaisuus, kesto 1h 50min
Kansainvälisten ammattilais- ja asiantuntijavierailujen käytänteitä ja lainalaisuuksia. Miten toiveet ja tarpeet kohtaavat eri osapuolilla?
https://youtu.be/NeDt8M_8c2E
23. ja 24.11.2021 järjestetty Tietoisku 1: Asiantuntijavierailun palveludesign ja -prosessit, kesto 1h 21min
Vierailun sisältöön liittyviä huomioitavia  käytännön asioita.
https://youtu.be/_b4mpI8HFsA
8. ja 9.12.2021 järjestetty Tietoisku 2: Asiantuntijavierailun hinnoittelu ja markkinointi, kesto 1h 32min
Vierailujen merkitys osana alueen matkailutuloa, kilapailutilanne ja erilaisia markkinointimahdollisuuksia.
https://www.youtube.com/watch?v=Gbsmq1Aa5ro

Hanke on Euroopan Unionin rahoittama: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahaston ohjelma, joka tukee Itämeren alueen strategiaa ja kilpailukykyä.
Rahoittajana on Hämeen ELY-keskus: Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (TYT) 2020

 

Kasvuyritysten Häme

Yhteyshenkilö
Hannu-Heikki Saarinen
Alkanut
1.5.2018
Päättyy
31.12.2022
Hallinnoija
Forssan Yrityskehitys Oy

Hankenumero A73995

Keskeinen sisältö

Kasvuyrityksiä pyritään tunnistamaan ja löytämään eri tahoilla, niin työllistämisen kuin taloudellisen kasvunkin turvaamiseksi. Kanta-Hämeessä mm. KasvuOpen -konsepti on tunnistanut näitä yrityksiä ja herättänyt yrityksissä kasvun palon. Haasteeksi onkin nyt noussut miten pitää tätä paloa yllä ja levittää laajemmalti yrityskenttään. Forssassa näistä KasvuOpenissa menestyneistä yrityksistä hyviä esimerkkejä ovat  Nethit Oy, Leikkiset Oy sekä FOXA Oy. Näiden yritysten menestymisellä on myös laajempaa merkitystä seudun ja maakunnan positiivisille yritystarinoille ja onnistumisen hengen luomiseen.

Hanke on Euroopan Unionin rahoittama.


 

FRUSH - Järkivihreä toimintamalli

Yhteyshenkilö
Timo Kärkkäinen
Alkanut
1.9.2019
Päättyy
31.12.2022
Hallinnoija
Forssan Yrityskehitys Oy

Hankenumero A75581

Keskeinen sisältö

Hankkeen avulla  mahdollistetaan FRUSH -tapahtuman toteuttaminen tulevina vuosina ja sille asetetun kv - tavoitteen täyttyminen. Tilaisuus tavoittelee vahvempaa kansainvälistä näkyvyyttä ja alueen osaamisen esiintuomista. Yhtenä konkreettisena toimintamuotona on tuottaa alueelle potentiaalisia yrityksiä tutustumaan yhteistyömahdollisuuksiin alueella jo toimivien yritysten kanssa. Tähän toimintoon yhdistetään alueen koulutustarjonta ja opiskelijoiden tuottama lisäarvo. Forssan seudun elinvoimaohjelmassa (FORZA) tuodaan esille yrityskiihdyttämökonsepti, jonka toteutumista hanke osaltaan voi edistää.

FRUSH -tapahtuma tulee taas 

http://frush.fi/

Hanke on Euroopan Unionin rahoittama.


 

hannu1182084539.jpg

 

Hannu-Heikki Saarinen
Kehitysjohtaja
puh. 050 550 3155
hannu-heikki.saarinen@fyk.fi