Sisältöön »
 

OLEMME
yrityksiä varten!

OLEMME
yrityksiä varten!

 
Liiketoiminnan kehittäminen

Hankkeet
 

FORCE

Yhteyshenkilö
Hannu-Heikki Saarinen
Alkanut
1.9.2023
Päättyy
31.8.2025
Hallinnoija
Forssan Yrityskehitys Oy

Keskeinen sisältö

Hankkeessa keskeisenä tavoitteena on seudun elinkeinopoliittisen ohjelma laadinta sekä sen kautta vastata kohdanneeseen rakennemuutokseen. Yritysten aktivoiminen omissa toimissaanuusien teknologioiden hyödyntämiseen sekä erilaisten digitaalisten palveluiden käyttöönottoon. Keskeisenä toimena on myös vastuullisuuden tiedostaminen sekä sen nostaminen esiin markkinoinnissa. Hanke tulee vastaamaan seudun kuntien, yrittäjäjärjestöjen ja muiden elinkeinotoimijoiden keväällä 2023 yhteisesti lausuttuihin toimenpide-ehdotuksiin seudullisen yhteistyön ja elinvoiman kehittämisestä. Hankkeessa kohdennetaan toimenpiteitä yrityskohtaisten aktivointien lisäksi seudulla vapaana olevien toimitilojen uudelleen hyödyntämiseen sekä seudun työpaikkaliikkumisen edellytysten kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteena on 

 • Seudun elinkeinopoliittisen ohjelman laadinta
 •  Vapautuneen työvoiman kohdentaminen työvoimapulaa kärsiville aloille
 •  Yritysten kiinnostuksen herättäminen uuden teknologian hyödyntämiseen
 •  Seudun vetovoimatekijöiden ja näkyvyyden kehittäminen
 •  Kartoittaa uusia toimijoita vapaisiin toimitiloihin
 •  Joukkoliikenteen kehittämisselvitys työmatkaliikenteeseen
 •  Osaajien ja yritysten yhteistyön tiivistäminen innovaatioekosysteemiksi

Hanke on Hämeen liiton rahoittama; Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)


 

Kohti kestävää työllistymistä Lounais-Hämeessä

Yhteyshenkilö
Anne Tasaranta
Alkanut
1.4.2023
Päättyy
31.5.2024
Hallinnoija

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä koordinoi Kohti kestävää työllistymistä Lounais-Hämeessä -ESR+ -ryhmähanketta, jonka osatoteuttajina toimivat Forssan kaupunki ja Forssan Yrityskehitys Oy

Keskeinen sisältö

Hanke on Lounais-Hämeen työllisyydenhoidon kehittämiselle erityisen tärkeä. Seudulla on luotu allianssisopimuksen myötä yhteinen tahtotila työllisyydenhoidon yhteiseen toimintaan ja hankerahoituksella voidaan jatkaa kehittämistä viemällä suunnitellut prosessit käytäntöön. Hanke valmistaa seudun kuntia ja toimijoita valmistella olevaan TE2024-uudistukseen, joskin luotavat palvelut tulevat käyttöön heti ja palvelevat siitä huolimatta, mikä on valtakunnallisen uudistuksen aikataulu. Hankkeen avulla voidaan rakentaa pilottikokeilu, jolla helpotetaan sekä työnhakijoiden ja alanvaihtajien että työnantajien kohtaamista. Tällä olisi välitön vaikutus seudun kohtaanto-ongelmaan ja näkyisi työllisyyden paranemisena ja työttömyysasteen laskuna. Hanke myös mahdollistaa entistä paremmin työnantajien osaavan työvoiman saannin. Uuden mallin pilotointi vaatii henkilöresurssia sekä tuotteistamista, jotta yhden luukun periaatteella toimiva palvelu on kohderyhmien löydettävissä.  Mallin avulla voidaan tuoda osaamisen kehittämisen palvelut entistä lähemmäksi asiakasta ja tämä vaikuttaa pidemmällä aikavälillä myös seudun asukkaiden koulutustasoon.

Hankkeen tavoitteena on 

  1.    Alueen työttömien työnhakijoiden palveluiden saatavuuden varmistaminen. Samanlainen urahjaus kaikille työnhakijoille; tavoitteena työ yksilöllisellä suunitelmalla ja aikataululla yli organisaatio- ja kuntarajojen. Ekosysteemin aito tavoitteellinen ja toiminnallinen yhteistyö. 

  2.    Kestävä työllistäminen niin että asiakas ei enää putoa pois palvelujen piiristä. Tavoitteena on tuoda asiakkaiden aktivointitoimenpiteisiin uusia työkaluja. Yhteistyössä otetaan huomioon tiedon kulku asiakkaan eri vaiheista, jolloin saadaan asiakkaalle pidempi polku ja mahdollisuus kestävään työllistymiseen, ei pelkästään työkokeiluihin, vaan myös osaamisen lisäämisellä.

  3.    Kohtaanto- ongelmaan työkaluja. Tavoitteena on rekrytoinnin helpottaminen käyttämällä alkuun työhönohjaajaa työpaikoilla mm. avustamassa työtehtävien ohjeistamisessa.  Tavoitteena myös työn merkityksellisyyden lisääminen erityisesti nuorille. 

  Tavoitteita mitataan hankkeeseen osallistuvien kohderyhmien sijoittumisella työhön tai koulutukseen tai muuhun toimenpiteeseen. 

  Tuotosindikaattorina toimii hankkeessa tuotettujen palvelujen määrä ja tulosindikaattorina myös osallistujien ja sidosryhmien palautteet.

Ota yhteyttä

Hannu-Heikki Saarinen
Kehitysjohtaja
puh. 050 550 3155
hannu-heikki.saarinen@fyk.fi

 

Ota yhteyttä

 

hannu1182084539.jpg

 

Hannu-Heikki Saarinen
Kehitysjohtaja
puh. 050 550 3155
hannu-heikki.saarinen@fyk.fi